Spółdzielnia mieszkaniowa

w Filipowie

Zarząd spółdzielni mieszkaniowej w Filipowie

W skład zarzadu wchodzą:
Prezes spółdzielni - Zenon Wasilewski
Zastępca prezesa - Witold Kalwajtys
Zastępca prezesa - Marek Kozłowski