Spółdzielnia mieszkaniowa

w Filipowie

Rada nadzorcza

W skład rady nadzorczej w latach 2015-2018 wchodzą:
Przewodniczący rady - Adam Rydzewski
Zastępca przewodniczącego - Józef Rudziewicz
Członkowie:
- Lucyna Konieczna
- Bogumiła Kamińska
- Grażyna Dobko