Spółdzielnia mieszkaniowa

w Filipowie

Rada nadzorcza

W skład rady nadzorczej w latach 2018-2021 wchodzą:
Przewodniczący rady - Adam Rydzewski
Zastępca przewodniczącego - Romuald Szulc
Sekretarz - Tomasz Kapusta
Członkowie:
- Krystyna Żukowska
- Grażyna Hipel
- Romuald Ślużyński
- Józef Rudziewicz