Spółdzielnia mieszkaniowa w Filipowie

Spółdzielnia mieszkaniowa

w Filipowie

 Inwestycje

Wykonane inwestycje:
  • Termomodernizacja sieci grzewczej
  • Docieplenie szczytów
  • Wymiana dachów na budynkach 2,4,5,7,7A,7B


  • Planowane inwestycje:
  • Wymiana dachów na budynkach 8, 8A, 10 ,11
  • Modernizacja placu zabaw